Tilbage Højtalerteori


Groft sagt består den traditionelle højttaler af et kabinet med en eller flere enheder i. Enhederne er delt op alt efter det frekvensområde disse dækker.

Frekvenser
Enhed Fra Til
Diskant 1.000 Hz 20.000 Hz
Mellemtone 200 Hz 5.000 Hz
Bas 20 Hz 1.000 Hz

Disse værdier skal kun tages som en rettesnor. Der findes special enheder, som dækker hele spektret og andre, som dækker mindre områder end her vist.

For at få hver enhed til at spille musik i sit eget område benyttes et delefilter, som deler musikken i mellem to enheder omkring delefrekvensen, således at bas enheden kun spiller de dybe toner og diskanten kun de lyse (høje).

Alt efter hvor skarpt opdelingen er benyttes filtre af forskellige ordener. 1. ordens filter er de mindst skarpe, mens 6. ordens er det skarpeste jeg har højt om. Disse benævnes også henholdsvis 6dB og 36dB filtre pga. den dæmpning de har pr. oktav.