Kolonne
Tilbage

MC-kørsel i gruppe/kolonne.


Det er både fascinerende og sjovt at køre motorcykel i en gruppe, men det er bestemt ikke ufarligt. Det er derfor vigtigt at vi følger nogle få enkelte retningslinier, både for egen og andres sikkerhed. Indtag en zig-zag formation under kørslen, ved skiftevis at vælge vognbanens venstre og højre side. (se ill. til venstre). Dette giver er større synsfelt og bremselængde - og et bedre og større udsyn over alle de andre MC'er i kolonnen. Desuden får det gruppen til at syne af mere for de øvrige trafikanter - vi bliver til en kolonne - som de i højere grad vil respektere. Det skal de også i flg. færdselsloven, der taler om fri passage for kolonner og sluttede optog. Overdriv din placering i formationen lidt. Foruden øget bremselængde efterlader det heller ikke nogen tvivl hos de andre MC'er om du er venstre- eller højremand. Afstanden afhænger af farten og især forholdene. Oftest vil det passe med en afstand på mindst 1 sekund, hvilket svarer til godt 15 meter ved 60 km/t. Når man skal standse, f.eks. ved en vejudmunding, et kryds eller andet, klapper man zig-zag formationen sammen, ved at højremanden kører op på siden af venstremanden. Derved bliver kolonnen kortere, og deltagerne får bedre udsyn og orienteringsmuligheder. Desuden bliver det lettere for gruppen at komme i gang igen og komme samlet over en krydset vej. Dette bliver forhåbentligt ikke noget problem, da hjælpekørere vil sørge for, at der er fri passage i samtlige kryds. Jernbane signaler og udrykningskøretøjer skal respekteres. Forrest i gruppen/kolonnen kører en "stifinder" fra arrangørgruppen, han kører i venstre side af vognbanen, ellers skygger han for nr.2 og en trafikant som svinger ud fra højre side kan tro at det er en knallert med lavere fart. Han vil holde et jævnt lavt tempo. Passer din MC ikke til dette jævne tempo, så placér dig længere nede i rækken, da tempoet bagude variere en del. Dette betyder til gengæld at man skal være ekstra opmærksom på sine medkørere. Er du ikke fortrolig med kolonnekørsel, så vælg en plads fremme i rækken. Hold altid din plads i kolonnen under kørsel. Får du lyst til at skifte plads, så gør det under en pause, som der vil være mange af. Bagerst kører en opsamler, som hjælper hvis nogen får problemer, denne skal også helst kører i venstre side side af vognbanen for lukker af for billister som forsøger at presse sig op i rækken. Det kræver dog man er en kolonne af ulige antal og det er jo ikke altid tilfældet. Hvis man opdager at man pludselig har "mistet" en eller flere bag sig, og selv pludselig kører bagerst, er det vigtigt at man næste gang kolonnen drejer af en sidevej, bliver holdene der. Det vil gør det muligt for de "tabte" at finde tilbage til resten. Hvis det fortsætter op igennem rækkerne, vil hele kolonnen jo holde stille, tilsidst, i praksis vil stifinderen nok holde ind, når han opdager at han pludselig har mistet det meste af flokken. Ved overhaling skal de der kører i venstre side først trække ud og derefter resten. Det modsatte gælder, når man har overhalet og skal trække ind igen, så undgår man at krydse hinanden og dermed kortvarigt forkorte afstanden til den forankørende. Husk at "holde gassen på", når du trækker ind, så der bliver plads til dem der kører efter dig. Det er ikke så indviklet som det lyder. God tur derude og kør forsigtigt.

Kilde: Virago MC Club Fyn og lidt mig selv.